Φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 499,84 KW

Περιγραφή έργου

Τοποθεσία: Μπακαλάκη-Τζέρο, Τ.Δ. Απιδεώνας του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, Αχαΐας

Αναπτύχθηκε για λογαριασμό πελάτη φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος έως 499,84 KW

Εξοπλισμός

  • Panels (φωτοβολταϊκά πλαίσια)  Fire Energy 235 Wp
  • Inverter (μετατροπέας τάσης) Kaco 60.0TL3 XL
  • Σταθερές βάσεις στήριξης με την μέθοδο της πασσαλόμπηξης.

 Φωτογραφίες έργου


Επιστροφή στα Φωτοβολταϊκά πάρκα ισχύος > 80 KW »