Υπηρεσίες

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την μελέτη, κατασκευή και διασύνδεση των πάρκων με την μέθοδο "turn-key solution". Πολιτική της εταιρείας μας είναι να παραδίδουμε στον πελάτη μας ένα σύστημα έτοιμο άρτια κατασκευασμένο τηρώντας τα πρότυπα εγκατάστασης του εξοπλισμού καθώς επίσης και τα χρονοδιαγράμματα της συμφωνίας. Στόχος είναι κατά την παράδοση του πάρκου να παράγει την μέγιστη ηλεκτρική ενέργεια αποφέροντάς άμεσα κέρδη, ξεκινώντας έτσι την απόσβεση της επένδυσης.

Ασφάλεια - Απομακρυσμένη παρακολούθηση

Προσφέρουμε ολοκληρωμένες προτάσεις διασφαλίζοντας την ασφάλεια του εξοπλισμού τόσο κατά την διάρκεια της κατασκευής όσο και κατά την λειτουργία του σταθμού αφού εγκαθιστούμε ολοκληρωμένο σύστημα ασφάλειας αποτελούμενο από σύστημα συναγερμού και σύστημα παρακολούθησης καμερών προσφέροντας και απομακρυσμένη παρακολούθηση.

Οι πελάτες μας επίσης μπορούν απομακρυσμένα να παρακολουθούν και τις μετρήσεις του μετατροπέα τάσεως, βλέποντας ανά πάσα στιγμή την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και διάφορα στατιστικά στοιχεία. Όταν πάλι μιλάμε για σύστημα ιχνηλασίας της ηλιακής τροχιάς μπορούμε και πάλι απομακρυσμένα να βλέπουμε την τηλεμετρία του.

Εγγυήσεις καλής λειτουργίας του σταθμού

Δίνεται από την εταιρεία μας εγγύηση καλής λειτουργίας και εγκατάστασης για 5 χρόνια. Επίσης όλος ο εξοπλισμός είναι πιστοποιημένος σύμφωνα με διεθνή πρότυπα πιστοποίησης, και δίνονται οι πιο κάτω εγγυήσης:

  1. Για τα φωτοβολταϊκά πλαίσια 5-12 χρόνια.
  2. Για τους μετατροπείς τάσεως - αντιστροφείς 3-5 χρόνια.
  3. Για το σύστημα ιχνηλασίας ηλιακής τροχιάς 15-20 χρόνια