Συντήρηση

Η συντήρηση και ομαλή λειτουργία των πάρκων που κατασκευάζουμε είναι μια υπηρεσία που παρέχουμε στους πελάτες μας για πάρκα τα οποία είναι ήδη διασυνδεμένα στο δίκτυο επιτυγχάνοντας το μέγιστο της απόδοσης και παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας καθ' όλη την διάρκεια του έτους .