Φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 199,75 KW

Περιγραφή έργου

Τοποθεσία: Κυδωνιά, Τ.Δ. Ριόλου του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, Αχαΐας

Αναπτύχθηκε για λογαριασμό πελάτη φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος έως 199,75 KW


Εξοπλισμός

  • Panels (φωτοβολταϊκά πλαίσια) Canadian Solar 235W
  • Inverter (μετατροπέας τάσης) Kaco 39.0TL3 XL
  • Σταθερές βάσεις στήριξης Exalco Sunergy Land με την μέθοδο της πασσαλόμπηξης.


Φωτογραφίες έργου


Επιστροφή στα Φωτοβολταϊκά πάρκα ισχύος > 80 KW »